Resmî Gazete’de bugün (10 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve İdare Bölümü
Atama Kararları

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/207, 208)

Yönetmelikler

– Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Lokman Hekim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

– 11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ile İlgili 2024/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Kabul Kararları

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 10930 Sayılı Kararı
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/07/2024 Tarihli ve 10932 Sayılı Kararı

Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları
– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2020/10101 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/15907 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2020/8510 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2020/19773 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2024 Tarihli ve 2020/37034 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2024 Tarihli ve 2020/20288 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x