‘Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere’

Adalet Bakanı Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Ankara 2 No’lu Barosu tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen ‘Değişen Dünyada Avukatlık Vizyonu Sempozyumu’na katıldı.

Bakan Tunç, dünyadaki ve toplumsal ihtiyaçlardaki değişimlerle yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını belirterek, yargının üç sacayağından biri olan avukatların, değişen dünyaya ve yargı sisteminde yeni doğan gelişmelere ayak uydurabilmeleri gerektiğini söyledi.

‘ÜÇ SACAYAĞINDAN BİRİ EKSİK OLURSA YARGI OLMAZ’

Adaletin tecellisi için hukuk devletinin şart olduğuna dikkat çeken Tunç, “Adalet mülkün temelidir. Adalet, insan onurunu korumaktır. Adalet, insan haklarını korumaktır. Haklıya hakkını vermektir. Dolayısıyla adaletin tecellisi için de elbette ki hukuk devleti şarttır. Hukuk devleti için de bağımsız ve tarafsız yargı şarttır. Devletin üç temel sütunu var; yasama, yürütme, yargı. Yasama, kanunları yapıyor, yürütmeyi denetliyor. Yürütme, bu kanunlar çerçevesi içerisinde icraatı gerçekleştiriyor, kamu hizmetlerini yerine getiriyor.

Yargı da yargı yoluyla yasamanın çıkardığı kanunlar çerçevesinde, Anayasa, kanunlar ve mevzuat içerisinde yürütmeyi denetliyor. Dolayısıyla devletin bu üç sacayağından her biri ‘kuvvetler ayrılığı’ dediğimiz demokrasinin temel şartı. Bu üç unsur, bu üç erk olmazsa demokratik hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil. Tabii yargının olmadığı bir toplum düzeninde, devlet düzeninden bahsetmek mümkün değil. Yargının da üç sacayağı var; iddia, savunma, hüküm. Bu üç sacayağının her biri de aynı öneme sahip. Yani biri birinden daha önemli değil. Her biri aynı öneme sahip. Savunma olmadan bağımsız bir yargıdan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla iddia da olacak savunma da olacak hüküm de olacak. Üç sacayağından biri eksik olursa yargı olmaz” diye konuştu.

‘HİÇ DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Tunç, hukuk devletinin tahkim edilmesi anlamında avukatların güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin geliştirilmesini çok önemsediklerini belirterek, “Bu anlamda bugüne kadar yapılan çalışmalar var. Özellikle son 22 yılda her alanda olduğu gibi yargı alanında da önemli ilerlemeler sağladık. Doğruyu anlatmaya, dezenformasyonla da mücadeleye devam edeceğiz. Mevzuatımızın iyileştirilmesinde önemli mesafeler aldık. Şimdi önümüzdeki, haftalarda Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere. 2028’e kadar yol haritamızı belirleyecek olan hem İnsan Hakları Eylem Planı hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Çok uzun bir çalışma neticesinde, hukuk politikalarımız, barolarımız, meslektaşlarımız, hakim ve savcılarımız, uygulamadan gelen öneriler ve önceki Yargı Reformu Strateji Belgelerinde çeşitli sebeplerle gerçekleşemeyen hedefler, tüm bunları da içerisine alacak bir Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni inşallah önümüzdeki haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaştığında, biz de o hedefleri gerçekleştirmek için yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x